• Mon - Sat 9.00 - 19.00, Sun 9.00 - 17.00
  • Số 3, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Service và Phụ tùng: 094.520.2210
Chuyên Motor Triumph chính hãng

Bikes for sales

20 Kết quả
589 000 000 ₫
Dòng xe
Modern Classics
Dung tích
1200 cc
Momen xoắn cực đại
112Nm @ 4950rpm
View more
Dòng xe
Modern Classics
Dung tích
1200 cc
Momen xoắn cực đại
110Nm @ 3950rpm
View more
Dòng xe
Modern Classics
Dung tích
1200 cc
Momen xoắn cực đại
110Nm @ 3950rpm
View more
Dòng xe
Modern Classics
Dung tích
900 cc
Momen xoắn cực đại
80Nm @ 3200rpm
View more
Giá niêm yết 750 000 000 ₫
Dòng xe
Adventure
Dung tích
1215 cc
Momen xoắn cực đại
122Nm @ 7600rpm
View more
Giá niêm yết 770 000 000 ₫
Dòng xe
Adventure
Dung tích
1215 cc
Momen xoắn cực đại
122Nm @ 7600rpm
View more
Giá niêm yết 695 000 000 ₫
Dòng xe
Adventure
Dung tích
800 cc
Momen xoắn cực đại
79Nm @ 7850rpm
View more
Giá niêm yết 589 000 000 ₫
Dòng xe
Adventure
Dung tích
800 cc
Momen xoắn cực đại
79Nm @ 8050rpm
View more
Giá niêm yết 699 000 000 ₫
Dòng xe
Roadsters
Dung tích
1050 cc
Momen xoắn cực đại
112Nm @ 7850rpm
View more
Số xe trong trang: Show items per page