• Mon - Sat 9.00 - 19.00, Sun 9.00 - 17.00
  • Số 3, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Service: 0915.208.066 - Phụ tùng: 094.520.2210
Chuyên Motor Triumph chính hãng

Buy for sale

2 Kết quả
Giá niêm yết 695 000 000 ₫
Dòng xe
Adventure
Xy lanh
800 cc
Momen xoắn cực đại
79Nm @ 7850rpm
View more
Giá niêm yết 589 000 000 ₫
Dòng xe
Adventure
Xy lanh
800 cc
Momen xoắn cực đại
79Nm @ 8050rpm
View more
Số xe trong trang: Show items per page