• Mon - Sat 9.00 - 19.00, Sun 9.00 - 17.00
  • Số 3, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Service: 0915.208.066 - Phụ tùng: 094.520.2210
Chuyên Motor Triumph chính hãng

Buy for sale

3 Kết quả
Giá niêm yết 430 000 000 ₫
Dòng xe
Roadsters
Xy lanh
765 cc
Momen xoắn cực đại
77Nm @ 10800rpm
View more
Giá niêm yết 399 000 000 ₫
Dòng xe
Roadsters
Xy lanh
765 cc
Momen xoắn cực đại
77Nm @ 9400rpm
View more
Giá niêm yết 350 000 000 ₫
Dòng xe
Roadsters
Xy lanh
765 cc
Momen xoắn cực đại
73Nm @ 9100rpm
View more
Số xe trong trang: Show items per page