• Mon - Sat 9.00 - 19.00, Sun 9.00 - 17.00
  • Số 3, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Service: 0915.208.066 - Phụ tùng: 094.520.2210
Chuyên Motor Triumph chính hãng

Buy for sale

9 Kết quả
  • Tình trạng: New
  • Dòng xe: Modern Classics
589 000 000 ₫
Dòng xe
Modern Classics
Xy lanh
1200 cc
Momen xoắn cực đại
112Nm @ 4950rpm
View more
Giá niêm yết 619 000 000 ₫
Dòng xe
Modern Classics
Xy lanh
1200 cc
Momen xoắn cực đại
106Nm @ 4000rpm
View more
Giá niêm yết 569 000 000 ₫
Dòng xe
Modern Classics
Xy lanh
1200 cc
Momen xoắn cực đại
106Nm @ 4000rpm
View more
Giá niêm yết 555 000 000 ₫
Dòng xe
Modern Classics
Xy lanh
1200 cc
Momen xoắn cực đại
105Nm @ 3100rpm
View more
Giá niêm yết 399 000 000 ₫
Dòng xe
Modern Classics
Xy lanh
900 cc
Momen xoắn cực đại
80Nm @ 3230rpm
View more
Giá niêm yết 595 000 000 ₫
Dòng xe
Modern Classics
Xy lanh
1200 cc
Momen xoắn cực đại
112Nm @ 4950rpm
View more
Giá niêm yết 387 000 000 ₫
Dòng xe
Modern Classics
Xy lanh
900 cc
Momen xoắn cực đại
80Nm @ 3230rpm
View more
Giá niêm yết 349 000 000 ₫
Dòng xe
Modern Classics
Xy lanh
900 cc
Momen xoắn cực đại
80Nm @ 3230rpm
View more
Giá niêm yết 395 000 000 ₫
Dòng xe
Modern Classics
Xy lanh
900 cc
Momen xoắn cực đại
80Nm @ 2850rpm
View more
Số xe trong trang: Show items per page