• Mon - Sat 9.00 - 19.00, Sun 9.00 - 17.00
  • Số 3, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Service: 0915.208.066 - Phụ tùng: 094.520.2210
Chuyên Motor Triumph chính hãng

Buy for sale

1 Kết quả
  • Dòng xe: Cruiser
Giá niêm yết 619 000 000 ₫
Dòng xe
Cruiser
Xy lanh
1200 cc
Momen xoắn cực đại
106Nm @ 4000rpm
View more
Số xe trong trang: Show items per page