• Mon - Sat 9.00 - 19.00, Sun 9.00 - 17.00
  • Số 3, Nguyễn Lương Bằng, Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Service: 0906.866.734 - Phụ tùng: 038.937.9869
Chuyên Motor Triumph chính hãng

Buy for sale

2 Kết quả
Giá niêm yết 700 000 000 ₫
Dòng xe
Adventure
Xy lanh
1215 cc
Momen xoắn cực đại
123Nm @ 6200rpm
View more
Dòng xe
Adventure
Xy lanh
1215 cc
Momen xoắn cực đại
123Nm @ 6200rpm
View more
Số xe trong trang: Show items per page